Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że 11 kwietnia 2018 roku rozpoczynamy procedurę uzupełniającą. Zainteresowani rodzice proszeni są o zalogowanie się na stronie https://uzupelniajaca-przedszkola-slupsk.nabory.pl, gdzie zostaną opublikowane listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 12 kwietnia 2018 r. (od godz. 13.00) po zapoznaniu się z ofertą i dokonaniu wyboru placówki, rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, a następnie dostarczają wydruk wniosku do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 597;