Niezalogowany
zmień rozmiar:

Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy od 11 do 16 kwietnia 2019 r. udać się do placówki i wypełnić wniosek "potwierdzenie woli przyjęcia". Jeżeli nie zostanie potwierdzona wola przyjęcia, to jest to równoznaczne z rezygnacją rodzica z miejsca i w kolejnym etapie rekrutacji kandydat pojawi się na liście jako nieprzyjęty.

Rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że 24 kwietnia 2019 roku rozpoczynamy procedurę uzupełniającą. Zainteresowani rodzice proszeni są o zalogowanie się na stronie https://uzupelniajaca-przedszkola-slupsk.nabory.pl, gdzie zostaną opublikowane listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 25 kwietnia 2019 r. (od godz. 13.00) po zapoznaniu się z ofertą i dokonaniu wyboru placówki, rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, a następnie dostarczają wydruk wniosku do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 681;